Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα

 

 

 

«Αν σχεδιάζετε πόλεις για αυτοκίνητα και κυκλοφορία, θα έχετε αυτοκίνητα και κυκλοφορία.

Αν σχεδιάζετε για ανθρώπους και χώρους, θα έχετε ανθρώπους και χώρους»

Fred Kent

Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα?

Νοείται ένα σύστημα μεταφορών και πρότυπο μετακινήσεων που παρέχει τα μέσα και τις δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών των τριών βασικών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία) αποτελεσματικά και δίκαια, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί αποφευκτές ή επουσιώδεις αρνητικές συνέπειες και το αντίστοιχο κόστος τους, στις διάφορες χωροχρονικές κλίμακες.

Τι προϋποθέτει?

Προϋποθέτει πόλεις συμπαγής και συνεκτικές, διαμορφωμένες κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να λειτουργούν άριστα μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών, να υπάρχει ασφαλές και ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και ταυτόχρονα να προωθείται η πεζή μετακίνηση με την ανάπλαση πεζόδρομων και πλατειών.

Κατευθύνσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας
kyklos.JPG

Ποια τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια πολική μεταφορών ως βιώσιμη?

Συνιστώσες της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

diplo.JPG

 

Πρόκληση των βιώσιμων μεταφορών

diplo_-_Αντιγραφή.JPG

FaLang translation system by Faboba